สูติกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน

ผลของบุหรี่ต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์

Posted on: กันยายน 13, 2011

  

 

 

 

 

ในกรณีที่มารดาในระยะตั้งครรภ์สูบบุหรี่ และหรืออยู่ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่มีผู้สูบบุหรี่ มารดาจะได้รับสารพิษจากบุหรี่ที่ตนเองเป็นผู้สูบร่วมกับควันพิษที่มีอยู่ในบรรยากาศ ทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายตนเองและทารกในครรภ์ จากการที่ฤทธิ์ของบุหรี่ทำให้หลอดเลือดของมารดามีการหดรัดตัวมากกว่าปกติและเลือดมีการจับกับออกซิเจนได้น้อยลง เลือดและออกซิเจนจึงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์น้อยลงด้วย ร่างกายของสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์จะขาดออกซิเจนเป็นระยะ ๆ อย่างเรื้อรัง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่นเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  โรคในระบบทางเดินหายใจร่วมกับการตั้งครรภ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ผลจากการสูบบุหรี่ทำให้สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์จะขาดออกซิเจนเป็นระยะๆ อย่างเรื้อรัง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคในระบบทางเดินหายใจร่วมกับการตั้งครรภ์ ผลจากการสูบบุหรี่ทำให้สตรีตั้งครรภ์ไม่อยากอาหาร จึงรับประทานอาหารได้น้อยเป็นโรคขาดอาหาร ทารกในครรภ์จึงได้รับสารอาหารน้อยลงไปด้วย ร่างกายของสตรีตั้งครรภ์ มีการดูดซึมและนำสารอาหารที่จำเป็นไปใช้ได้น้อยลงรวมทั้งแคลเซียม  ไวตามินซี ไวตามินเอ และไวตามินบีบางชนิด ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแท้ง ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด (ภาวะถุงน้ำคร่ำแตกเมื่อใกล้คลอด) ตั้งครรภ์นอกมดลูก รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด กำหนดได้

 ผลของบุหรี่ต่อทารกและเด็กภายหลังคลอด

            มีรายงานการวิจัยพบว่า ถ้าสตรีในระยะตั้งครรภ์สูบบุหรี่ และหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีผู้สูบบุหรี่ จะมีผลต่อทารกในครรภ์และเด็ก กล่าวคือ มีรายงานการวิจัยว่าสารเคมีในบุหรี่ จะทำลายโครโมโซมของทารกทำให้ทารกตายแรกคลอด หรือจะทำให้ทารกมีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ มีน้ำหนักตัว ส่วนสูง รอบอกและรอบศีรษะต่ำกว่าเกณฑ์ ภาวะสุขภาพแรกคลอดของทารกทั้งทางด้านระบบประสาท การทำงานของหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งประเมินภายหลังคลอด พบว่ามีปัญหามีการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจ ภายหลังคลอดทันทีและมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหอบหืดเมื่อโตขึ้น มีอาการปวดท้อง โคลิก(colic) อาเจียน ท้องเสีย ลำไส้อักเสบ กระสับกระส่าย นอนหลับพักผ่อนได้น้อย มีอาการเหมือนคนขาดยา มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะแต่กำเนิดและเมื่อโตขึ้น เด็กอาจเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในระบบต่างๆได้ จากการที่ทารกได้รับสารเคมีจากบุหรี่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและภายหลังคลอด ทารกยังได้รับสารเคมีที่ผ่านมากับน้ำนมมารดาอีกด้วยถ้ามารดายังไม่เลิกสูบบุหรี่ นอกจากนี้ยังอาจได้รับจากการสูดควันบุหรี่โดยตรงจากผู้สูบบุหรี่ในบ้าน โดยที่ทารกไม่สามารถหลีกเลี่ยงด้วยตนเองได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ทารกหรือเด็กมีระดับสติปัญญาต่ำ เมื่อโตขึ้นจะมีบุคลิกภาพไม่อยู่นิ่ง(hyperactive) เป็นเด็กสมาธิสั้น พัฒนาการทางอารมณ์และพฤติกรรมการเรียนรู้ไม่เหมาะสมกับวัย มีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ปอดอักเสบโดยเฉพาะในขวบปีแรกและมีโอกาสเป็นโรคหอบหืดได้สูง เด็กเพศหญิงเมื่อโตขึ้นอาจมีบุตรยาก เนื่องจากท่อนำไข่ถูกทำลายจากสารเคมีที่มีอยู่ในบุหรี่อย่างไรก็ตาม สตรีในระยะตั้งครรภ์ยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ หรือสตรีที่สูบบุหรี่มานานและเพิ่งจะงดสูบ เมื่อไปฝากครรภ์ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อแพทย์จะได้ให้คำแนะนำหรือให้การรักษาป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น และสตรีตั้งครรภ์ควรจะต้องหาวิธีเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ เพื่อสุขภาพของตนเองและทารกในครรภ์     จากผลของการที่มารดา

ได้รับสารพิษจากบุหรี่ในระยะตั้งครรภ์ ส่งผลเสียต่อภาวะสุขภาพของมารดาและทารกเป็นอย่างมาก และถ้ามารดายังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ทำให้ทารกต้องเสียโอกาสที่จะได้รับสารอาหารที่ดีที่สุดของชีวิตไป และตัวของมารดาเองก็จะเสียโอกาสในการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกด้วยเช่นกัน

            บุหรี่จัดเป็นสารที่ทำให้เสพติดได้ โดยนิโคตินเป็นสารเคมีที่พบในใบยาสูบและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ alpha-4 beta-2 subunit nAChR ในระบบประสาทส่วนกลางโดยเฉพาะที่brain reward system ได้ ทั้งนี้บุหรี่จะมีความสามารถในการทำให้เสพติดได้สูงมากกว่าเฮโรอีน และยาเสพติดชนิดอื่น เช่น ยาบ้า กัญชา เป็นต้น เพราะนิโคตินสามารถเข้าสู่สมองได้อย่างรวดเร็ว และถูกทำลายได้เร็ว เช่นกันนอกจากนี้บุหรี่ยังเป็นยาเสพติดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หาซื้อง่าย และยังไม่จัดเป็นยาเสพติดตามกฎหมาย

            บุหรี่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจอย่างมากมาย ทำให้การทำงานของระบบทางเดินหายใจเสื่อมลงไม่ว่าจะเป็นในแง่โครงสร้าง สรีรวิทยา และภูมิคุ้มกันทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจต่างๆมากมาย ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง รวมถึงทำให้เกิดโรคหลายอย่างแย่ลง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สูบบุหรี่หรือผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองล้วนมีผลกระทบทั้งสิ้น และในผู้ที่สูบบุหรี่แม้จะหยุดสูบบุหรี่แล้วก็ตาม ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจอาจจะยังมีผลต่อเนื่องไปอีกนาน ดังนั้นการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการรับควันบุหรี่มือสอง จึงเป็นวิธีที่คุ้มค่าและดีที่สุดในการป้องกันโรคและภาวะต่างๆของระบบทางเดินหายใจ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

กันยายน 2011
พฤ อา
     
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

หมวดหมู่

คลังเก็บ

Blog Stats

  • 21,630 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2 other followers

จำนวนการคลิกสุงสุด

  • ไม่มี
%d bloggers like this: